PROJEKČNÁ ČINNOSŤ

Projektové dokumentácie spracovávame v stupňoch:

 • Štúdia
 • Dokumentácia pre územné rozhodnutie
 • Projekt pre stavebné povolenie
 • Projekt na realizáciu stavby

Súčasťou projektu sú aj jednotlivé profesie:

 • Architektúra
 • Statika
 • Elektroinštalácia
 • Zdravotechnika
 • Vykurovanie
 • Plynoinštalácia
 • Protipožiarna ochrana
 • Komunikácie
 • Svetlotechnické posúdenie
 • Tepelnotechnické posúdenie
 • Akustické posúdenie

Projektujeme v licencovanom programe ZWCAD.